Skip to content

Vi har sedan 1997 arbetat aktivt med talteknologi och får således räknas lite som pionjärer inom området.

Fredrik Hildebrandsson, som har grundat SpeechCom, är datalingvist med inriktning mot just talteknologi och gjorde sitt examensarbete inom området.

Exempel på typer av projekt och uppdrag som vi har deltagit i:
– Utveckling av vårt egna taligenkänningssystem SpeechCom Dictation.
– Projektledning.
– Systemansvarig och teknisk ansvarig för projekt inom fordonsindustrin.
– Upprättande av riktlinjer för hur talgränssnitt ska användas.
– Utformning och utvärdering av talgränssnitt.
– Uppbyggnad av dialektdatabas för nytt taligenkänningssystem i fordonsmiljö.
– Utveckling och design av röststyrda telefoniapplikationer.
– Utveckling av specialanpassade röststyrda applikationer för PC-miljö.
– Föreläsningar om talteknologi och användbarhet.

© SpeechCom Systemutveckling AB 2022