Skip to content

Vi utvecklade vårt första datorprogram 1993 och har allt sedan dess utvecklat flertalet olika program, såväl med som utan röststyrning.

Vi är partners till Microsoft och har främst utvecklat på deras .NET-plattform (främst C# och VB.NET), men vi har även på senare tid även utfört projekt baserade på PHP. Ofta är databaser och databasmodellering en del av projekten och vi har främst arbetat med Microsoft SQL Server, Microsoft Access samt MySQL.

Tillsammans med våra samarbetspartners inom vårt konsultnätverk kan vi erbjuda utveckling i merparten av de utvecklingsverktyg som finns på marknaden idag.

© SpeechCom Systemutveckling AB 2022